• RSS GÜVENLİK

Kurumsal
Değerlerimiz

Profesyonellikten ödün vermemek

Her türlü şart altında güvenilir olmak

Disiplinli olmak

İstikrarlı olmak

Hizmet alanında bilgili olmak

İnsanlara karşı ilgili olmak

Çevresine karşı saygılı olmak

Hizmette kusursuz olmak

Sunulan çözümlerde akılcı olmak

Alanında teknik ve taktik bilgiye sahip olmak

Yüksek iş disiplini sahibi olmak

Hukukun üstünlüğüne inanmak

İnsan haklarına saygılı olmak

Çağdaş ve dinamik düşünce sistemini benimsemiş olmak

Gelişen teknolojilere uyum sağlayabilmek, yenilikçi olmak

Yetkilerinin sınırlarını bilerek hareket etmek

Açık ve etkili iletişim kurabilmek

Sorun değil çözüm üreten olmak

Müşteri memnuniyetini olmazsa olmaz kabul eden çalışma anlayışına sahip olmak

Kalitede mükemmeli hedeflemek

RSS Özel Güvenlik Hizmetleri ve Güvenlik Sistemleri

Misyon

Misyon

RSS Özel Güvenlik, insanların yaşamlarını daha güvenilir, daha iyi, daha temiz, daha güzel kılan lider bir firma olma amacını kendisine misyon edinmiştir. Dünyada sürekli yenilenen güvenlik stratejilerinin insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak toplam kalite anlayışının hâkim olduğu bir güvenlik kavramını öne çıkartan RSS Özel Güvenlik, mesleki özel güvenlik eğitimi vererek, işletmelerin özel güvenlik personeli ihtiyaçlarını temin ederek, kuruluşların kuruluş sebepleri olan gerçek faaliyetlerini yapabilmelerine olanak sağlayarak, etkin güvenilir ve profesyonel güvenlik hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Vizyon

Vizyon

Bilgi çağının gerektirdiği duyarlılık ve modern yaşamın ihtiyaçları doğrultusunda, bir yandan artan güvensizlik duygusu, öte yandan gittikçe tüm dünyayı saran demokratikleşme ve insan hakları konusundaki gelişmelerin doğal sonucu olarak suçlular ve mağdurlar arasında suçtan zarar görenlerin yanında olmayı vizyon olarak belirlemiş olan RSS Özel Güvenlik, profesyonel kadrosu ile en ileri teknolojileri kullanarak hizmet sunmaktır.

Hedef

Hedef

Kişilerin kuruluşların özel mülkiyete konu olan yerlerde korunma talepleri artık devletçe değil, özel sektörün bizzat kendisi tarafından karşılanmak durumunda olduğundan; bu işleri yapacak özel güvenlik görevlilerinin seçimi, eğitimi ve görevlendirmeleri, 5188 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerin amacı olduğundan; RSS Özel Güvenlik’in başlıca amacı bu görevlileri kurumu dahilinde eğitmek ve kuruluşların hizmetine sunarak güvenlik sektöründe danışmanlık hizmetini başarı ile yerine getirmek, nitelikte müşteri taleplerine çözümler üretmek olmuştur.

Language