Koruma Hizmetleri

Özel Güvenlik

RSS Özel Güvenlik tarafından eğitilmiş güvenlik görevlileri, güvenliği tehdit altına giren bireyleri korumaktadır

Kişilerin tehdit altında olması durumunda veya sürekli güvenlik tehdidi riskinin mevcut olduğu durumlardaki özel olaylara, RSS Özel Güvenlik tarafından eğitilmiş güvenlik görevlileri vasıtasıyla kişisel koruma hizmeti sunulmaktadır. Donanımlı ve eğitimli güvenlik görevlileri, kişinin hayatını mümkün olduğunca az ölçüde etkileyen, günlük hayatını normal seyrinde sürdürmesini sağlayan, düşük profilli ancak yüksek seviyeli koruma önlemleri alarak hizmet vermektedir. Koruma hizmetleri, daima yasal çerçeveler ölçüsünde ve diğer güvenlik güçleri ile yakın iş birliği halinde gerçekleştirilmektedir.

Sizin, ailenizin, konuklarınızın yurt dışı ve yurt içinde süreli veya süresiz koruma hizmetleri.

RSS Özel Güvenlik şahsi korumaları Polonya Proznan’da uluslararası standartlar dâhilinde güvenlik eğitimi almış, seçkin eğitmenler tarafından eğitime tabi tutulmaktadırlar.

Language