PDKS

Elektronik Güvenlik, Özel Güvenlik

PDKS Sistemi, işletmelerde personel giriş-çıkış saatlerinin dijital ortamda kaydedilerek, bordroya esas puantajın ve devam kontrole ilişkin çok çeşitli raporların elde edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede bordro hazırlanırken insan faktöründen kaynaklanan hataları en aza indirmeyi hedefleyen bir sistemdir.
Ayrıca elde edilen bu raporlar işletmelerin üst yönetimine ışık tutarak geleceğe yönelik daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olmaktadır.
Personel kontrol sistemleri başlığı altında toplanan çözümler yazılım ve donanım unsurlarını birlikte çalışmasıyla oluşturulmuşlardır. Personel kontrol genel bir kavram olarak personeli çalışma saatlerini hesaplayan puantaj sistemlerine düşündürse de Access kontrol sistemleri, yemekhane otomasyon sistemleri, ziyaretçi takip sistemleri de personel kontrol kavramının altında düşünülmelidir.
PDKS sistemleri, insan kaynaklarının personel yönetim süreçlerini kolaylaştırmak, yemekhane sistemleri maliyetleri kontrol altına almak için, Access kontrol sistemleri ise işyeri güvenliğini arttırmak için kullanılmaktadır.

Yüz Tanıma Sistemleri
Parmak İzi Tarama Sistemleri
Biometrik Tarama Sistemleri
IRIS Tarama Sistemleri

 

Language