Simülasyon Eğitimi

Özel Güvenlik

Simülasyon eğitimleri 3 ayda bir yapılmaktadır. Bu eğitimde mevcut idari ve tüm personelin katılması tavsiye edilmektedir. Nedeni ise hizmet verilen kurumda ekip çalışmasından kaynaklanmaktadır. Personel simülasyon eğitimi olacağını bilir fakat senaryoları bilmez, senaryolar RSS Özel Güvenlik uzmanları ile tarafınızla kararlaştırılır. Senaryolar, kurumunuzda olması muhtemel olaylardan seçilmektedir.

Personel Yangın Simülasyonu

Risk Raporu

Acil Durum Planı

Sahada Uygulama Eğitimi

Güvenlik Acil Durum Simülasyonu

Genel Medikal Simülasyon

Language