Güvenlik Danışmanlığı

Özel Güvenlik

RSS Özel Güvenlik danışmanlık hizmeti, başarısı dünyada ve ülkemizde sayısız örnekle kanıtlanmış metodolojik bir yaklaşıma dayanmaktadır. Bütçenin doğru belirlenerek en verimli şekilde kullanılmasını hedef alan beş ayaklı bu metod özet olarak;

                1) Modus operandi (ülke tecrübesi) bazında, gerçekçi kriterlerle belirlenerek;

                2) Beş ölçüt üzerinden öncelik sıralamasına tabi tutulmuş risklere karşı koyabilecek;

                3) Maliyet / fayda dengesini gözeten sistemler oluşturabilmek üzere;

                4) Her biri, personel, ekipman, prosedür ve denetim unsurlarını içeren;

                5) Birbirlerine entegre birden fazla güvenlik çemberleri oluşturma esasına dayanmaktadır.

Güvenlik Açıkları Tespiti

Fizibilite Raporu

Çalışan Personele İhtiyaç Duyulan Eğitimler

5188 Sayılı Kanunu Uyumluluğu Sağlama

Koruma Güvenlik Planı ve Prosedür Hazırlanması

Denetim ve Test Uygulamaları

İşyeri

Otomotiv Sektörü

İşyeri

Residence

Site

AVM

Plaza

Gıda Sektörü

Bilişim Sektörü   

Language