Plaza ve Site Yönetimi

Elektronik Güvenlik, Özel Güvenlik

Günümüzde hızla çoğalmakta olan site, plaza, residence ve uydu kentler, içlerinde yaşayan kalabalık ve topluluğa, modern ve çağdaş yaşam alanları sunarak, yüksek yaşam kalite ve standardı sağlamaktadır.

 Tesislerin, projelerinde sunduğu bu “Modern ve Çağdaş Yaşam Tarzı” konut- daire alışkanlıklarımızda köklü değişiklikler yaratan bir hizmetler bütünüdür. Söz konusu hizmetler doğru yönetim faaliyetleri ile yerine getirilmez ise, o yaşam alanı ne kadar modern ve çağdaş projelendirilmiş olursa olsun kaliteli bir yaşam standardından söz edilemez.

Böylesine kalabalık bir nüfusun, ihtiyaç ve beklentileri, geleneksel, her sene seçilen ve değişen “Apartman Yöneticiliği” sistemi ile karşılanamaz ve yönetilemez…

Tesis projesinde belirlenmiş amaç ve hizmetleri gerçekleştirmek için eldeki kaynakların (insan, bilgi, para, makine, vb.) rasyonel bir şekilde bir araya getirilerek planlama, organize, koordine, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin tümden yürütülmesidir.

Yönetim, yönetim faaliyetlerinde bulunurken “Kalite Yönetimi”, “Müşteri Memnuniyeti” ve “Sürekli İyileştirme” konularına odaklanır.

Plaza, AVM, Site

Mali Yönetim

Emlak Yönetimi

Hukuk Yönetimi

Satın Alma Yönetimi

Güvenlik

Elektrik ve Elektronik Bakım

Temizlik

Resepsiyon Hizmeti

Language